CAN AKADEMİ kazandırmaya devam ediyor Muhammed Dumlupınar
Ankara Üniversitesi öğretmenlik bölümü hayırlı olsun. 
Biz hâlâ KAZANDIRIYORUZ, ya siz ?