Adıyaman Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı 2021 | Ankara Besyo Pomem Hazırlık Kursları

Adıyaman Üniversitesi Besyo 2021 Özel Yetenek Sınav Kılavuzunu Açıkladı. Ön kayıtlar 9 Ağustos-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu WEB sayfası  http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo  üzerinden online olarak yapılacaktır.


Başvuru Koşulları
  1. TC. veya K.K.T.C vatandaşı olmak,
  2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder)
  3. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzuna göre 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-TYT puanını 2021-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak, bu adayların 2021-YKS’ye başvuru yapmış olmaları zorunludur. (05.2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Devlet yükseköğretim kurumlarında özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ancak 2018 YKS sonucunda kayıt olan öğrenci sayısı kontenjandan az olan programlarda yükseköğretim kurumlarının TYT baraj puanı 150 ve üzerine göre işlem yapmalarına karar verilmiştir. Ayrıca adayların 2021 YKS’de Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT’de en düşük 800.000’inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir ve 08/07/2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında görüşülmüş ve Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarında başarı sırası şartının (800.000’inci) engelli adaylar içinde uygulanmasına, söz konusu şartı sağlayan adayların engelli kontenjanından yararlanarak başvuru yapılabilmesine karar verilmiştir.)
  4. 2021 YKS sınavında TYT puanından en az 160 puan almış olmak. (Milli Sporcular ve Spor Alan Kod Mezunları için başvuru TYT puanı en az 150 Puan almış olmak).
  5. Engelli adaylar haricinde Sağlık Raporu (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda verilen uygulamalı ve teorik eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel bir sağlık problemi olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan işitme, görme, konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık heyeti raporu istenecektir.)
  6. Engelli adaylar 2021 yılı TYT puanı en az 100 puan ve üzerinde olan adaylar başvuru yapabilirler. Engelli adayların “Engelli Sağlık Kurulu” Raporu belgesi almaları zorunludur
  7. 2021 ÖSYS’de Merkezi Yerleştirme Sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylarda bu sınava başvurabilirler.
  8. 2020 ÖSYS’de YKS puanı ve Özel Yetenek sınavı sonucu bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir.
  9. 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2021 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.