Trabzon Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı 2021 | Ankara Besyo Pomem Hazırlık Kursları

Trabzon Üniversitesi Besyo 2021 Özel Yetenek Sınav duyurusunu açıkladı. Kılavuzu ise ilerleyen zamanlarda paylaşacaktır. Sitemizi güncel olarak takip edip ilk olarak siz öğrenebilirsiniz.

Önemli Tarihler:
İnternet Üzerinden Başvuru Tarihi 9-13 Ağustos 2021
Evrak Teslimi Son Gün (SBF Kayıt
Bürosu)
20 Ağustos 2021 Cuma saat 17:00′ ye kadar
Adayların Sporcu Özgeçmiş Puanlarının Açıklanması 24 Ağustos 2021 Salı
Sporcu Özgeçmiş Puan İtirazları 25 Ağustos 2021 Çarşamba saat 17:00′ ye kadar
Sporcu Özgeçmiş İtiraz Sonuçlarının Açıklanması 26 Ağustos 2021 Perşembe

2021 Sınav komisyonu itirazları görüşerek karara bağlar, adaylara bildirir.

Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme
Puanlarının Açıklanması
30 Ağustos 2021 Pazartesi adayların kesin yerleştirme
puanlarının açıklanması
Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme
Puanlarına İtiraz
31 Ağustos Salı adayların yerleştirme puanlarına itirazı saat 17:00′ ye kadar

 

 1. Başvuru Şekli
 • Ön kayıtlar aday tarafından 9-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında Trabzon Üniversitesi resmi internet sayfası üzerinden (trabzon.edu.tr) açılacak ara yüzdeki başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvuru yapmak için adayların Üniversitemize şahsen veya posta ile başvuru yapmalarına gerek yoktur. Online başvuru tamamlandıktan sonra Gerekli Belgeler açıklamasındaki belgeler posta yolu veya elden başvuru adresine son teslim tarih ve saatine kadar ulaştırılmalıdır (Bu süreçteki tüm sorumluluklar adaya aittir).
 1. Başvuru Koşulları
 • T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak
 • Başvuru tarihleri arasında mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder).
 • Antrenörlük Eğitimi programına başvuracak adaylar için liselerin spor alan/kol bölümlerinden veya diğer bölümlerinden mezun olan adaylar ve milli sporcular için TYT’ den en az 150 (Orta Öğretim Başarı Puanı eklenmemiş ham puan) puan ve üzeri puan almış olmak, Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) TYT puanı 100 ve üzerinde olmak ve engel durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelendirmek.
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programına başvuracak adaylar liselerin spor alan/kol bölümlerinden veya diğer bölümlerinden mezun olan adaylar ve milli sporcular için TYT’den en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olmak. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) TYT’ de en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olmaları ve engel durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelendirmek.
 • Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkartılmamış ve/veya spor il müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak.
 1. Başvuru Belgeleri
 • Başvuru formu (internetten yapılan başvuru tamamlandıktan sonra, bölüm tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından imzalanacak olan başvuru formu),
 • Diploma, mezuniyet belgesi ve öğrenim durum belgelerinden birinin onaylı fotokopisi (Diploma veya belge üzerinde alan-kol-bölüm yazılı olmalıdır. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri takdirde başvurabilirler.)
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),
 • Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi,
 • 2021 yılına ait TYT sonuç belgesi,
 • Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin onaylanmış fotokopisi,
 • Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belgeler (Ulusal veya uluslararası sportif faaliyetlerde yer alan adayların belgeleri ilgili federasyon ya da Spor Genel Müdürlüğü (SGM) tarafından onaylı olmalı veya belgelerin aslı ibraz edilmelidir).
Not: Belgelerin onaylanmış fotokopisi veya fotokopi ile asılları getirilerek belgelerin doğruluğu ibraz ettirilmelidir. 
 1. Öğrenci Kontenjanları
Spor Bilimleri Fakültesi (SBF), 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği,  Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine  alınacak öğrenci kontenjanlarının dağılımı aşağıda Tablo’da gösterilmiştir.
BÖLÜMLER Spor Türü Kadın Erkek Engelli Kontenjanı Genel Toplam
Kadın Erkek
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Takım Sporları 8 14 1 1 24
Bireysel Sporlar 5 9 1 1 16
Toplam 13 23 2 2 40
Antrenörlük Eğitimi Takım Sporları 7 15 1 1 24
Bireysel Sporlar 2 4 1 1 8
Bireysel Sporlar* Boks* 1 1

2
Spor Tırmanış* 1 1

2
Kano (Akarsu)* 1 1

2
Oryantiring* 1 1

2
Toplam 13 23 2 2 40

NOT* : Kırmızı ile yazılmış Bireysel Sporlarda Boks, Spor Tırmanış, Kano (Akarsu), Oryantiring branşları Spor Bakanlığı ile yapılan Protokolle belirlenmiş branşlardır. Bu Branşlara müracaat eden sporcular kendi aralarında yarışacaklar ve belirtilen kontenjanlara yerleştirileceklerdir.

 1. Protokolle (kırmızı) ile belirtilen branşlara yeterli müracaat olmaz ise bu branştaki kontenjanlar Üstteki Normal Bireysel sporcular kontenjanına aktarılacaktır.
 2. Protokolle (kırmızı) ile belirtilen branşlara yapılan müracaatlar bu havuzda değerlendirildikten sonra kontenjan fazlası olanların puanları yeterli oluyorsa Üstteki Normal Bireysel sporcular kontenjanında da puanlamada değerlendirmeye alınacaklardır.